Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (532/1999) 10§, EU:n tietosuoja-asetus

 • Rekisterinpitäjä : Valox Oy / Y-tunnus 3087785-8/ Helsinki
 • Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Kristiina Anunti / info (at) nettiopetus.fi / 0442539616
 • Rekisterin nimi : Valox Oy
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käytetään kuljettajakoulutukseen liittyvien välttämättömien opetustietojen käsittelemiseksi. Tietoja säilytetään max 5 vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.
 • Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään rekisteröidystä perustietoja kuten nimi, puhelinnumero, sähköposti, ajokorttiluokka, autokoulun nimi jossa ajokorttia suoritetaan sekä henkilötunnus mikäli oppilas kirjautuu Valox Oy:n omaksi oppilaaksi ilman autokoulua. HUOM! Ajokieltokoulutukseen osallistujat lähettävät koulutuksen alussa henkilöllisyystodistuksen kuvan muodossa kouluttajalle. Kouluttaja tarkistaa kuvat kerran, ja poistaa ne sen jälkeen (viimeistään 3päivän kuluessa) järjestelmästään.
 • Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sähköisesti tai manuaalisesti rekisterinpitäjälle.
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Käytämme tietojasi ainoastaan kuljettajaopetuksen suorittamisen edistämiseksi. Tuntien jälkeen ilmoitamme autokouluusi sähköisesti mitkä tunnit olet suorittanut. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 • Tietojen siirto EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle: Ei tietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet
 • Valox Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 • Tiedon korjaaminen: Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.