Rekisteriseloste

henkilötietolaki (532/1999) 10§, EU:n tietosuoja-asetus

Rekisterinpitäjä

Valox Oy

Y-tunnus 3087785-8, Arabiankatu 6 b 49 00560 Helsinki


Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Kristiina Anunti, kristiina.anunti@gmail.com, 0442539616

Rekisterin nimi
Nettiopetus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään kuljettajakoulutukseen liittyvien välttämättömien opetustietojen käsittelemiseksi. Tietoja säilytetään max 5 vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidystä perustietoja kuten:
  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • autokoulun nimi jossa ajokorttia suoritetaan
  • suoritettava ajokorttiluokka
  • rikkomuseurantakurssille/OPL ilmoittautuneista kerätään myös henkilötunnus, koska tietoa tarvitaan todistusta kirjoitettaessa

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sähköisesti tai manuaalisesti rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käytämme tietojasi ainoastaan kuljettajaopetuksen suorittamisen edistämiseksi. Tuntien jälkeen ilmoitamme autokouluusi sähköpostitse, mitkä tunnit olet suorittanut. Kyseinen sähköpostiviesti sisältää nimitietosi. Sähköposteja käsittelee ainoastaan nettipetuksen henkilökunta sekä oman autokoulusi henkilökunta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle
Ei tietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet

Nettiopetuksen käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.