Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (532/1999) 10§, EU:n tietosuoja-asetus

 • Rekisterinpitäjä : Valox Oy, Y-tunnus 3087785-8, Arabiankatu 6 b 49 00560 Helsinki
 • Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Kristiina Anunti, kristiina.anunti@gmail.com, 0442539616
 • Rekisterin nimi : Valox Oy, tietoja kerätään nettiopetuksen sivulta sekä www.autokoululox.fi sivulta.
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käytetään kuljettajakoulutukseen liittyvien välttämättömien opetustietojen käsittelemiseksi. Tietoja säilytetään max 5 vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.
 • Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään rekisteröidystä perustietoja kuten nimi, puhelinnumero, sähköposti, autokoulun nimi jossa ajokorttia suoritetaan, henkilötunnus jos Valox Oy:n oma oppilas, suoritettava ajokorttiluokka
 • Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sähköisesti tai manuaalisesti rekisterinpitäjälle.
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Käytämme tietojasi ainoastaan kuljettajaopetuksen suorittamisen edistämiseksi. Tuntien jälkeen ilmoitamme autokouluusi sähköpostitse, mitkä tunnit olet suorittanut. Kyseinen sähköpostiviesti sisältää nimitietosi. Sähköposteja käsittelee ainoastaan nettipetuksen henkilökunta sekä oman autokoulusi henkilökunta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 • Tietojen siirto EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle: Ei tietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet
 • Nettiopetuksen käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 • Tiedon korjaaminen: Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.