Voit suorittaa C1- ja C1E-teoriatunnit nettiopetuspalvelussamme alla olevan lukujärjestyksen mukaisina aikoina. C1 ja C1E-tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Suosittelemme osallistumista tietokoneella. Selaimena tulee käyttää Chromea. Mikäli haluat osallistua puhelimella, lataa akku täyteen ja pidä laturi lähettyvillä.

C1- ja C1E-tunnit toteutetaan videotallennetunteina, joten tietokoneen tulee kyetä toistamaan videoita (Youtube). C1-teorian kesto on 2x45min ja C1E:n 3x45min.

Lukujärjestys:

Lukujärjestys on joka viikko sama. Mahdollisten pyhäpäivien poikkeuksista kerrotaan aina erikseen tässä.

Tiedote C1E-korttia suorittaville:

Ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus tieliikenteessä nousi 2019 25,25 metristä 34,50 metriin. Suurin sallittu massa 76 tonnia säilyi ennallaan. Lisäksi tiellä saa käyttää uudentyyppisiä, nykyisistä poikkeavia ajoneuvoyhdistelmiä.

Muun ajoneuvon kuin linja-auton suurin tiellä sallittu pituus nousi 12 metristä 13 metriin, puoliperävaunun uusi vetopituus on 18 metriä ja varsinaisen perävaunun pituus 16 metriä.

Kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmän suurin sallittu pituus nousi 16,50 metristä 23 metriin. Auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmän suurin tiellä sallittu pituus on 20,75 metriä entisen 18,75 metrin sijaan.

Ennen asetusmuutosta nykyisistä poikkeavan mittaisia ja painoisia niin sanottuja HCT-rekkoja on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien. Suurimpien sallittujen massojen osalta nykyisen tieverkon alustava tarkastelu osoitti, ettei nykyistä suurinta sallittua yhdistelmämassaa (76 tonnia) ole mahdollista korottaa kestävästi koko tieverkolla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi jatkossakin myöntää yleisesti sallitut raja-arvot ylittäville ajoneuvoyhdistelmille määräaikaisia poikkeuslupia.