C1- ja C1E -videoteoriat

Mikäli C1- ja C1E etäopetusta on lukujärjestyksessämme teidän makuunne liian harvoin, on autokouluilla mahdollisuus ostaa valmistamamme videoteoriatunnit omaan käyttöön.Toimitamme teille valmiit helpot C1 ja/tai C1E videoteorioiden Youtube-linkit jotka voitte antaa oppilaillenne katsottavaksi milloin vain. Huom. Lakisääteisen suorituksen antamiseksi opettajanne on oltava paikalla fyysisesti tai virtuaalisesti kun oppilas suorittaa tunteja ja oppilaalla on oltava mahdollisuus esittää reaaliaikaisia kysymyksiä C1 tai C1E-pätevyyden omaavalle opettajallenne. (Ote Traficomin autokouluille 23.10.2020 lähetetystä viestistä:"Opetusmuodot eri koulutuksissa: Kaiken teoriaopetuksen tulee aina olla opetussuunnitelman tai koulutusohjelman, sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimusten mukaista.Mikäli sama henkilö toimii samanaikaisesti opettajana eri koulutuksien etäopetuksessa, tulee opettajalla olla pätevyys kaikkien koulutuksien antamiseen.--Etäopetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa oppilas osallistuu teoriaopetukseen tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla ja hänellä mahdollisuus esittää kysymyksiä reaaliaikaisesti pätevyysvaatimukset täyttävältä opettajalta. Etäopetus voi olla mm. virtuaalisessa luokkahuoneessa tai verkkokoulutusympäristössä annettavaa opetusta.")

Tilaan videot:

Autokoulun nimi:*
Yhteyshenkilön nimi:*
Sähköpostiosoite:*
Tilaan:*
Molemmat: 219e+alv
Pelkkä C1 149e+alv
Pelkkä C1E 199e+alv